понеделник, октомври 22, 2007

Отново конкурс за Швеция!

Отново има възможност един от студентите към катедра Социология на Югозападен университет да прекара един семестър в университета в Лунд, Швеция, в рамките на сътрудничеството по програмата "Еразъм" на катедрите по социология в ЮЗУ и университета в Лунд. Условията прилагаме по-долу. Повече за програмата и университета можете да прочетете тук. Миналия семестър в Лунд беше Марина Доцова от настоящия трети курс.

Преди да копирам изискванията, нека кажа някои и някои неща, които станаха ясни след пребиваването на Марина и знаенето на които би било от полза на кандидатите.

Първо, въпреки че Европейският съюз отпуска немалка за българските стандарти стипендия, за Швеция тя се оказва недостатъчна, поради което е добре кандидатите да могат да си осигурят допълнително финансиране.

Второ, студентската мобилност в ЕС има за основа така наречената Болонска стратегия за трансфер на кредити. Хората, които са създали тази стратегия обаче, не са можели да си представят, че по нашите ширини имаме такова нещо като "задължителен учебен план". Тоест (все още, надявам се не завинаги), няма административна процедура, която да признава дисциплините, по които бихте държали изпити в Лунд, като част от образованието ви. Така че, ако сте карали в Лунд дисциплина, сходна на някоя от учебния ви план, тя вероятно ще ви се признае, но за останалите ще държите изпити. Разбира се, за докторанти това не се налага. Смятам обаче, че по-важен от държането на няколко изпита е културният опит, който се придобива.

За подробности се обръщайте към Марио Маринов и мен, или коментирайте в блога или във форума. И не забравяйте - конкурсът е на 29-ти октомври от 09,00 часа!

И така, ето изискванията за конкурса (не сме ги измислили ние, така са спуснати от МОН):

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА “СОЦИОЛОГИЯ

КОНКУРС

за Студентска мобилност с цел обучение на един студент в Университета в Лунд, Швеция по Програма Еразъм на Европейския съюз през 2007-2008 учебна година

Право да кандидатстват имат редовни, задочни и свободни докторанти и студенти от магистърска програма, 4, 3 и 2 курс социология (редовно и задочно обучение), които отговарят на следните условия:

1. Студенти, които са български граждани; или студенти, официално признати от България за бежанци, или постоянно пребиваващи чужденци.

2. Студенти, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма Еразъм, могат да осъществят мобилност в родната си държава само ако за същата дестинация липсват други легитимни и одобрени участници. ЮЗУ следва да докаже по безспорен начин, че няма други легитимни кандидати за въпросната дестинация.

3. Да не са участвали досега в Студентска мобилност с цел обучение на програма Еразъм.

4. Да са записани в курс на обучение, завършващ с получаване на степен или диплома до или включваща докторска степен по социология в ЮЗУ „Н. Рилски”. Право на участие имат както редовни студенти, така и задочни студенти.

5. Да са завършили успешно първите два семестъра на следването си в ЮЗУ „Н. Рилски”. Студентите от магистърска програма и докторантите може да са завършили успешно първи два семестъра в системата на висшето образование в друга българска висша образователна институция.

6. Да владеят много добре английски език.

Избраният участник трябва да докаже с документи, че всички изисквания са спазени.

С кандидатите ще се проведе изпит по английски език и събеседване на 29 октомври 2007 г. (понеделник) от 09.00 ч. в кабинет 350.


2 коментара:

Анонимен каза...

Моля, обърнете внимание, че 29 октомври е понеделник, а не сряда!!! Изпитът е в понеделник от 9.00 ч. Марио Маринов

Светла Енчева каза...

Оправено е, Марио. И във форума също :-)