събота, август 12, 2006

Покана за участие в докторантско училище


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”


ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ2700 Благоевград
ул. „Иван Михайлов” № 66
България
www.swu.bg


ДРАГИ КОЛЕГИ,

По повод тържественото отбелязване на 30 години от създаване на Югозападен Университет „Неофит Рилски” и 15 години от създаването на Правно-исторически факултет, катедра „Социология” съвместно с Българска социологическа асоциация има удоволствието да Ви покани да участвате в докторантско училище, което ще се състои в гр. Благоевград на 15, 16 и 17 септември 2006 г. Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни. Предлагаме преподаватели от различните катедри, а и надяваме се гости от чужбина да изнесат публични лекции пред докторантите. Бихме могли да продължим дискусията по проблемите на образованието по социология от Кръглата маса, проведена на конгреса на БСА. Добре би било тематичната насоченост да е свързана с търсенето на „Пресечни точки” между социология, право, икономика, международни отношения и др. Бихме искали това да бъде среща - диалог между различни поколения социолози.

Надяваме се, че ще Ви хареса университетската база в красивата местност „Бачиново”. Разноските по пребиваване и превоз ще бъдат поети от организаторите, а публичните лекции ще бъдат хонорувани.

Бъдете така любезни да заявите участието си чрез приложените регистрационни талони най-късно до 31 август на адрес: serafimova@abv.bg , за да бъде възможно коректното съставяне на окончателната програма.

Приемете нашите най-добри пожелания
Доц. д-р МАРИЯ СЕРАФИМОВА
Ръководител на катедра „Социология”Публикувано от Светла Енчева

Няма коментари: